Onsøyen Gård ( Wikipedia )

Onsøyen er en gård ved Elset, By og Haugen på Byneset i Trondheim kommune.

Gården har vært i samme slekt i rundt 600 år.[1] Man savner opplysninger om gårdens eldste historie, men vet at det var tre oppsittere i 1519. Gården ble samlet på midten av 1500-tallet, og siden delt i to for en kortere periode i 1647.

Etymologi

Gården er nevnt ved navn i Fagrskinna (ca. 1220).[2]

Førsteleddet i gårdsnavnet er trolig gudenavnet Odin. Odin brukes relativt sjeldent i stedsnavn, men ettersom bruken ser ut til å ha vært på høyden i yngre jernalder, kan man anta at bosetningen ble etablert i denne perioden. Eldre skrivemåter av Onsøyen er Otthensø (1514–1521), Odensøy (ca. 1550), Ombø (1559), Offuense (1626), Onsøe (1631) og Onsøien (1723). Navnet er mest sannsynlig utledet av gammelnorsk Odinsyn.[3]

Vi som bor på Onsøyen Gård